Over ons

 

Aanleg glasvezel Bureau Interface
Aanleg glasvezel naar ons kantoor

Wij zijn een klein computerservicebureau en werken voornamelijk in Nijmegen en omgeving. Halverwege de jaren 80 zijn we begonnen, in Stichting Interface. Vanuit deze stichting hebben we jarenlang cursussen georganiseerd voor groepen in welzijnsinstellingen. Maar ook beroepskrachten en stafleden wilden wel door ons geschoold worden. In de loop der tijd kregen we dan ook steeds meer cursusaanvragen van organisaties en bedrijven: het ging daarbij om algemene computervaardigheden, pakketcursussen (spreadsheet Lotus, databasesoftware dBase, tekstverwerking met het ooit zo beroemde WordPerfect).

In 1990 zijn we Bureau Interface geworden. We werkten veel voor de gemeente, politie en brandweer in Arnhem, maar na invoering van de Europese aanbestedingsregels konden wij niet aan deze eisen voldoen (vooral grote organisaties worden door deze regels bevoordeeld). In deze periode gaven we veel cursussen op het gebied van Office (Word, Excel, MS Access). Ook was er toen nog veel belangstelling voor instructie over het Open Source pakket Open Office (later Libre Office). De door ons gemaakte werkbladen hebben we ter beschikking gesteld aan de Open Source gemeenschap en zijn nog altijd op internet terug te vinden (Writer, Impress).

In deze jaren werd automatisering met losstaande (stand-alone) pc’s al snel ouderwets, langzaam maar zeker werden overal netwerken aangelegd. Met deze nieuwe infrastructuur kwam er veel behoefte aan systeembeheer, ook wij zijn hierop ingesprongen. Wij noemen dit ‘extern systeembeheer’: voor kleinere organisaties verzorgen wij zelf het systeembeheer, voor grotere organisaties die eigen systeembeheerder(s) in dienst hebben, komen wij als senior begeleiding over de vloer.

Naast dit computer en netwerkbeheer kregen we in toenemende mate verzoeken om maatwerkoplossingen te leveren. In de eerste jaren, in het pre-Windows tijdperk, ging dit vooral om WordPerfect-macrosystemen en dBase (Clipper) toepassingen, later kwam Windows en ook Office van Microsoft in beeld, waarbij we met VBA (Visual Basic for Applications) binnen de Office omgeving geïntegreerd maatwerk ontwikkelden, veelal met MS Access of SQL-server als database. Ook andere programmeeromgevingen werden hierbij ingezet, vaak om een koppeling naar grotere (branche)pakketten te implementeren.

Vanaf de jaren 90 werd het internet steeds zichtbaarder, al zag niet iedereen direct de potentie ervan. Voor ons heeft het uiteindelijk betekent dat onze werkzaamheden steeds meer richting ‘de Cloud’ zijn gegaan, met een focus op ‘connected’ zijn.

Als er een nieuw (software)product op de markt komt en je gaat daar cursus opgeven, moet je eerst zelf uitzoeken hoe het allemaal werkt. Autodidactisch zijn is voor ons vanzelfsprekend, al hebben we in de loop der jaren zelf ook menig opleiding, cursus of workshop gevolgd om onze kennis op peil te houden.